# مدیریت_ریسک

مقایسه و کارکرد مدیریت ایمنی، مدیریت بحران و مدیریت ریسک در بخش حمل و نقل

      مقایسه و کارکرد مدیریت ایمنی، مدیریت بحران و مدیریت ریسک در بخش حمل و نقل محمد پوررضا1، مقصود پوریاری 2 1 کارشناس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید