# مدیریت_ایمنی

مقایسه و کارکرد مدیریت ایمنی، مدیریت بحران و مدیریت ریسک در بخش حمل و نقل

      مقایسه و کارکرد مدیریت ایمنی، مدیریت بحران و مدیریت ریسک در بخش حمل و نقل محمد پوررضا1، مقصود پوریاری 2 1 کارشناس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید