# فناوری_اطلاعات_it

معرفی نرم افزار مدیریت بحران ops center و کاربرد آن در عملیات بحران

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران14 تا 16 اردیبهشت 1389 ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانOpsCenter معرفی نرمافزار مدیریت بحرانو کاربرد ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 34 بازدید