# ارزیابی_خطر

ارزیابی سوانح و تعیین نیازمند‌ی‌های سیستم بهداشتی‌، درمانی

   ارزیابی شامل : ارزیابی خطر ارزیابی خسارات ( آسیب پذیری) ارزیابی نیازها میباشد.  تعریف برآورد (ارزیابی) اولیه: مجموعه ای از اقداماتی است که ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 34 بازدید