جستجو و نجات شهریUS & R) Urban search-and-rescue )

A FEMA Urban Search and Rescue worker and his rescue dog search for residents trapped in collapsed houses in a neighborhood affected by Hurricane Katrina. Jocelyn Augustino/FEMA

جستجو و نجات شهری (US & R) شامل محل وقوع ، اقدامات نجات (رهایی)، ثبات و مراقبت های اولیه پزشکی از قربانیانی که در فضاهای محدود و سربسته به دام افتاده اند می باشد . یکی ازعوامل به دام افتادن قربانیان اغلب به علت ریزش ساختمان ها می باشد ، اما بعضی از قربانیان نیز ممکن است در سوانحی از قبیل سوانح مرتبط با حمل و نقل، ریزش معادن و ریزش آوارها به دام بیافتند .

ترتیب و نظم جستجو و نجات شهری به عنوان یک " مخاطرات چندگانه " یا "multi-hazard"  در نظر گرفته شده می شود که ممکن است برای بسیاری از شرایط اضطراری و بلایای طبیعی از جمله زلزله، طوفان و گردباد، سیل، شکستن سد، حوادث تکنولوژیک، فعالیت های تروریستی ، و انتشار مواد خطرناک مورد نیاز باشد . مخاطرات  ممکن است بصورت آهسته اتفاق بیافتد مثل طوفان یا ناگهانی باشد که در مورد زمین لرزه چنین است.

/ 0 نظر / 21 بازدید