برنامه ریزی استراتژیک در مقابله با حوادث غیر مترقبه

ایران یکی از کشورهایی است که حادثه خیز بوده و با توجه به ساختار زمین شناسی و شرایط اقلیمی خود همواره در برابر حوادث مخرب و ویرانگری  مانند زلزله و سیل و سایر بلایای طبیعی قرار دارد در طول تاریخ نیز آمارها نشان می دهد که مناطق مختلف ایران در برابر هجوم حوادث و سوانح قرار داشته و از این طریق تلفات و خسارات فراوانی بر آن و ساکنین وارد شده است .

بررسی و تحلیل حوادث و سوانح و بلایای طبیعی و اثراتی که به دلیل تلفات و تخریب و برهم خوردن زندگی روزمره مردم  بر جای می‌گذارند نشان می‌دهد که مدیران  با اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهبردها و استراتژیهای کاربردی و مناسب  می‌توانند اثرات آسیب‌زایی بلایای طبیعی را تا حد بسیار زیادی کاهش داده یا از بین ببرند برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند با استفاده از االگوهای رایج ، راهبردهای آمادگی و پیشگیری را  که از مهمترین بخشهای فعالیت‌های قبل از بحران می‌باشند ، ارائه دهد و قبل از بروز حوادث و بلایای طبیعی با ایجاد آمادگی لازم در مجموعه عوامل تاثیرگذار در آسیب‌پذیری شهر، آثار و تبعات آن را کاهش دهد.

برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌ریزی راهبردی در شهرها می‌توانند برای کاهش اثرات بلایای طبیعی در جوامع انسانی، مخصوصاً در شهرهای بزرگ که دارای پیچیدگی‌ها و آسیب‌پذیری به مراتب بیشتری هستند، استانداردهایی را ایجاد کرده و از این طریق بر آمادگی هر چه بیشتر جوامع بیافزاید. در سالهای اخیر تامین ایمنی شهروندان یکی از برنامه‌های مهم در طرح‌های توسعه شهری در نظر گرفته می‌شود همچنین تحقق اهداف توسعه و توسعه پایدار شهری زمانی خواهد بود که ایمنی و حفاظت از طرحها و سرمایه‌‌گذاریهای شهری در طرح‌های توسعه لحاظ شده باشد.

در این مقاله سعی می‌کنیم برنامه‌ریزی راهبردی و راهبردهای مناسبی را به منظور به حداقل رساندن اثرات این حوادث ارائه دهیم. راهبردها و استراتژیهایی که تحقق آنها می‌توانند ضامن سلامتی شهروندان و ضامن توسعه پایدار و تحقق اهداف آن باشد مدیریت شهری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همواره به دنبال یافتن شیوه‌هایی جهت مدیریت بهینه اوضاع متغیر اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی، خصوصاً در شرایط اضطراری و بحرانی است. روشن است که این مدیریت نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و اصولـــی دارد و در سالهــــــــای  اخیر تمایل به استفاده از برنامه‌ریزی ساختاری ـ راهبردی بیشتر شده است و نیل به اهداف توسعه شهری چنین برنامه‌ریزی را می‌طلبد که تحقق اهداف برنامه‌ریزی در عمل از عمده ترین اهداف این نوع برنامه‌ریزی است.

/ 0 نظر / 29 بازدید