پدافند غیر عامل


بررسی راهکار های حفظ هوشیاری در برابر تهدیدات و توطئه های دشمن
چکیده :
مجموعه ی اقدامات غیرمسلحانه که موجب بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می شود
پدافند غیرعامل نامیده می شود.
در این پدافند تمامی اقدامات به منظور احتیاط با استفاده از غیر ابزار جنگی به منظور به حداقل رساندن تاثیر عملیات خصمانه دشمن به کار می رود که این نوع دفاع فقط در
هنگام حمله نظامی دشمن به کار نمی رود .
این دفاع در مقابل کلیه حملات و توطئه های دشمن از قبیل حملات نظامی ، اجتماعی ، فرهنگی ، رسانه أی و مذهبی می باشد.
اما ساختار جنگ به هیچ عنوان تغییر نمی کند و جنگ جنگ است. ملت باید در همه اعصار هوشیار باشند و زمینه نفوذ دشمن را به هر نحوی محدود کنند.
تمامی عوامل پدافند غیر عامل باز دارنده و تقویت کننده دارند و به نوعی قدرت تدافعی را در مقابل حملات احتمالی دشمن بیشتر میکنند.
لذا برگزاری جلسات ، کلاس های مختلف و توزیع و تکثیر جزوات پدافند غیر عامل باعث تنویر افکار عمومی گشته و ماحصل آن آمادگی همه جانبه و صددرصدی مردم در برابر
هرگونه اقدام دشمن می شود.
بالا رفتن توان تدافعی کشور باعث بالا رفتن میزان اقتدار هر جامعه می گردد و این اقتدار ضامن بقای حکومت اسلامی و گسترش اسلام اصیل به سایر جوامع علاقه مند به دین
می شود.
کلمات کلیدی : پدافند غیر عامل – اقتدار ملی – توان دفاعی
Abstract in English
Passive defence is some unarms activities leads to decrease the disadvantages of war , increasing natinal defence and
crices management.This kind of defence covers all enemy’s attacks like armed attacks , social attacks , cultural and media
.attacks
But as we know war is war and the structure of war dose not change. We shuold try to be curious all the time. We can do
this by helding some classes , publishing some booklets and help our people to be ready compeletely.
When the country is powerful , the authority of goernment increases and this helps us to export our religious and culture
to other nations .
Keyword: passive defence – national authority – defence ability
مقدمه :
کلمه پدافند به معنای دفاع بوده و در مقابل آفند بمعنی هجوم و حمله می آید. بین واژه های غیرعامل یا دفاع غیرعامل و دفاع غیرنظامی تفاوت هایی وجود دارد. این واژه ها از
واژه دفاع نظامی نشات می گیرد که شامل تمام مواردی است که با سلاح و جنگ افزار در مقابل تهاجم دشمن انجام می شود. دفاع غیرعامل شامل کلیه اقدامات پیشگیرانه است که
بدون جنگ افزار در مقابل دشمن انجام می شود. دفاع غیرنظامی با پدافند عامل و غیرعامل متفاوت است .
بمفهوم مقابله نظامی، و آن تیراندازی بوسیله سلاحهای ضد هوایی بسمت : (ActiveDefence ) پدافند عامل
مهاجم است.
بمفهوم حفاظت موثر از جان کارکنان آن مجموعه و حتی الامکان تاسیسات : (passive defence) پدافند غیر عامل
مجموعه در برابر حملات می باشد.
بدیهی است اقدام دوم مستلزم مقداری ابزار از قبیل سنگر و جان پناه و آموزش به یکایک کارکنان و ابزار اعلام خطر همچون آژیر و ... است و از آنجا که مراکز صنعتی و
اقتصادی قاعدتا مقدورات پدافند عامل را در اختیار ندارند بناگزیر تنها راه حفاظت از وضعیت موجود را در بکارگیری پدیده ای موثر بنام اقدامات پدافندی (بازدارنده) غیر عامل می
یابند
اما تعریف علمی پدافند غیر عامل چیست ؟
7/30/ پاچ لباق هخسن 12
myarticle.blogsky.com/print/post-25/ 2/14
مجموعه ی اقدامات غیرمسلحانه که موجب بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می شود
پدافند غیرعامل نامیده می شود.
"ویا به عبارتی مجموعه اقداماتی که مستلزم به کارگیری جنگ افزار و تسلیحات نبوده و با اجرای آن می توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی،
حساس و مهم نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان خسارات و تلفات ناشی از حملات و بمباران های هوایی موشکی دشمن و سایر بلایای طبیعی را
به حداقل ممکن کاهش داد. در مجموع فعالیت هایی که یک کشور و یا عوامل آن با انجام آنها از بروز و استمرار سوانحی که جان و مال مردم را تهدید می کند جلوگیری یا در
صورت بروز حادثه، آثار مربوطه را کاهش دهد، یعنی به عنوان مثال:سیل،زلزله،آتشفشان،طوفان،انفجار گاز و نفت،آتش سوزی عمومی،بمباران و... .
در این پدافند تمامی اقدامات به منظور احتیاط با استفاده از غیر ابزار جنگی به منظور به حداقل رساندن تاثیر عملیات خصمانه دشمن به کار می رود که بخشی از آنها به صورت
زیر می باشند:
اعلام خبر،کمک رسانی ، جلوگیری از گسترش اخبار روانی نادرست ، اختفا،استتار،تفرقه، استحکامات، پراکندگی، پناهگاه، حیله،فریب، تحریک و...
مولفه های پدافند غیر عامل
-1 اهداف (استراتژی + عملیات+ تاکتیک)
-2 راه ها (نظریات استراتژی+ اهمیت استراتژی+ ارزش استراتژیک)
-3 عوامل (ابزار + وسایل)
تفاوت پدافند غیر عامل و دفاع غیرنظامی
تاکید اصلی و محوری دفاع غیرنظامی حفاظت و حراست از مردم و نیز انجام عملیات اضطراری برای تعمیرات و راه اندازی مجدد خدمات و تاسیسات حیاتی کشور است.مراکز
حیاتی و ثقل در هر مملکتی دارای حساسیت ذاتی خود هستند که به ترتیب در اقدامات پدافندی غیرعامل به آنها پرداخته خواهد شد.
اهداف پدافند غیر عامل
-1 کاهش قابلیت و توانایی سامانه های شناسایی، هدف یابی و دقت هدف گیری تسلیحات آفندی دشمن.
-2 بالا بردن قابلیت بقا، استمرار عملیات و فعالیت های حیاتی و خدمات رسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در شرایط وقوع تهدید، بحران و جنگ.
-3 تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارت و صدمات تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در برابر تهدیدات و عملیات
دشمن.
-4 سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن.
-5 صرفه جوئی در هزینه های تسلیحاتی و نیروی انسانی.
-6 فریب و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی.
-7 افزایش آستانه مقاومت مردم و نیروی خودی در برابر تهاجمات دشمن.
-8 حفظ روحیه و انسجام وحدت ملی و حفظ سرمایه های ملی کشور.
-9 حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقلال کشور.
اهمیت پدافند غیر عامل:
تجارب و شواهد ثبت شده در جنگهای اعصار گذشته تاریخ بشری و قرن حاضر، نمونه های مستدل و انکار ناپذیری است که اهمیت حیاتی پدیده دفاع غیر عامل را آشکار و
ثابت می نماید، موارد مشروحه ذیل نمونه های بارزی از این اهمیت می باشند.
-1 بکار گیری اقدامات پدافند غیر عامل، موجب زنده ماندن و ادامه حیات و بقای نیروی انسانی می گردد که با ارزش ترین سرمایه یک سازمان و قدرت ملی کشور می باشد.
هر کس نفسی را بدون حق قصاص و یا اینکه فساد و فتنه ای در روی زمین کند، به قتل رساند، مثل آن باشد که همه مردم را کشته و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ
( نجات دهد)، مثل آنست که همه مردم را حیات بخشیده (سوره مبارکه مائده 32
نیروی های انسانی بزرگترین سرمایه های یک سازمان، جامعه و کشور می باشند و از دست رفتن نابهنگام یک انسان، بزرگترین زیان اجتماعی است که به یک جامعه و کشور
وارد می شود.
-2 دفاع غیر عامل موجب صرفه جویی کلان اقتصادی و ارزی در حفظ تجهیزات و تسلیحات بسیار گران قیمت نظامی نظیر (هواپیماهای شکاری و ترابری، سامانه های
موشکی و پدافند هوایی و زمین به زمین، رادارها، شناورها، توپخانه صحرایی، تانکها و نفربرها و ... می گردد.
7/30/ پاچ لباق هخسن 12
myarticle.blogsky.com/print/post-25/ 3/14
خرید و تهیه تسلیحات نظامی در هر زمان و از هر جا امکان پذیر نمی باشد.
وجود حتی یک سلاح (تیر بار، توپ، تانک، بالگرد، هواپیما، شناور، موشک و ...) گاهی می تواند سرنوشت یک نبرد را رقم زند.
مکان یابی صحیح اولیه، مقاوم سازی و ایجاد استحکامات، استفاده مناسب از عوارض طبیعی و سایر اقدامات پدافند غیر عامل می تواند به نحوی موثر موجب صرفه جویی در
بکار گیری سلاح های کمتر پدافندی، نیروی انسانی و هزینه های کلان تسلیحاتی و سازمانی گردد.
-3 دفاع غیر عامل، مراکز حیاتی و حساس (اقتصادی، سیاسی، نظامی، ارتباطی، مواصلاتی، پالایشگاهها، نیروگاهها، بنادر، فرودگاهها، مجتمع های صنعتی و ...) را در برابر حملات و
بمباران های هوایی و حملات زمینی دشمن حفظ نموده، خسارات و صدمات را تقلیل و ادامه فعالیت و مقاومت در شرایط بحران و جنگ را ممکن می سازد.
رعایت پاره ای از اقدامات پدافند غیر عامل در بعضی از مراکز حیاتی و حساس کشور موجب مقاومت، پایداری و ادامه خدمات بهتر و آسیب پذیری کمتر آنها در برابر حملات و
بمباران های هوایی دشمن در طول هشت سال دفاع مقدس بوده است (پالایشگاه اصفهان، سد و نیروگاه آبی دز) مصادیق بارزی از این مدعاست.
استراتژی و سیاست تمرکز زدایی کره شمالی در جهت حفظ مراکز حیاتی و حساس، راهبرد عملی و مفید و موثری با رویکرد دفاعی امنیتی فرا روی مسئولین و مبادی ذیربط
کشور در طراحی، ساخت و احداث مراکز حیات و حساس کشور می باشد.
-4 اقدامات دفاع غیر عامل موجب تحمیل هزینه به دشمن می گردد.
انهدام اهداف مستحکم پراکنده و کوچک به مراتب مشکل تر و پر هزینه تر از انهدام اهداف نرم و سست و بدون حفاظ و متراکم و حجیم می باشد.
دشمن برای هدف گیری و انهدام اهداف مستحکم و پراکنده می بایست هواپیماها، تسلیحات و زمان بیشتری را صرف کشف و انهدام آنها نماید و چنانچه خرج یک اقدام یا
تهدید از دخل آن برای دشمن بیشتر باشد، تاثیر بازدارنده ای در تصمیم و عمل وی خواهد گذاشت.
-5 دفاع غیر عامل موجب حفظ نیروها برای ضربه زدن در زمان و مکان مناسب به دشمن و سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن و نیروی مهاجم می شود.
-6 فریب یکی از اصول دفاع غیر عامل است، تهیه و ساخت ماکت های فریبنده و کاذب، یکی از اقدامات موثر دفاعی غیر عامل است که در صورت استتار و اختفاء و پوشش
اهداف حقیقی فوائد و نتایج مشروحه زیر را دارد.
انحراف دشمن از اهداف حقیقی و مهم به سمت اهداف کاذب و کم اهمیت.
تحمیل هزینه بیشتر به دشمن.
بیشتر نشان دادن توان خودی.
تضعیف روحیه و تحلیل انرژی دشمن.
تقلیل صدمات و خسارات تجهیزات، تاسیسات و تلفات نیروی انسانی.
غافلگیر نمودن دشمن و سلب ابتکار عمل از وی.
حفظ توان خودی جهت ادامه فعالیت، افزایش آستانه مقاومت و استمرار عملیات و خدمات.
-7 در مقام مقایسه 3 عنصر (تهاجم، دفاع عامل و دفاع غیر عامل) عنصر دفاع غیر عامل، مخارج و هزینه های کمتری دارد و از نظر اخلاقی و بشر دوستانه و سیاسی، مفهومی
ساده تر و سهل الوصول به نظر می رسد. « دفاع عامل » در مقایسه با « دفاع غیر عامل » صلح دوستانه تر دارد. همچنین نیل به
کاهش آسیب پذیری و افزیش امنیت
ایجاد قابلیت انعطاف پذیری در وضعیت های مختلف
عکس العمل های به موقع
دستیابی سریع به هدف
تشخیص مطلوب و به موقع فرصت ها
تصمیم گیری منطقی و سریع
بکار گیری ابتکارات جدید
تلفیق صحیح ابزارها و امکانات
گزینش و بکارگیری اصولی و صحیح نیروها و ابزارها می گردد.
7/30/ پاچ لباق هخسن 12
myarticle.blogsky.com/print/post-25/ 4/14
ضرورت و چرایی پدافند غیر عامل
علاقه به حیات و حفظ بقاء به طور غریزی در هر انسانی وجود دارد لذا در طول تاریخ، بشر برای دستیابی به ملزومات حیاتی خود از جمله غذا و انرژی به گسترش و توسعه مراتع و
زمین های کشاورزی و معادن پرداخته یا به جهت دفع تجاوز دشمنان خود جنگ ها و منازعات بسیاری را پشت سر نهاده است. سلاح هایی که جوامع بشری قبل از دوران صنعتی در
جنگ ها بکار می بردند دست ساز و بسیار ساده بود، بین فرآیندهای دانش و فناوری و نوع سلاح هایی که جوامع بشری برای بهره گیری از آنها در جنگ ابداع و اختراع می کرده اند،
ارتباط نزدیکی وجود داشته است.
در دوران معاصر، این پیوستگی در اثر تحولات و پیشرفت های عظیم در فناوری رو به فزونی نهاده است. پس از وقوع انقلاب صنعتی در قرن هجدهم در اروپا و توسعه بیشتر،
(پژوهش و توسعه) پیشرفت های شگرفی در همه سطوح فناوری پدید آمد. به طوری که دوران کنونی به ویژه دو دهه اخیر را (عصر انقلاب سوم فناوری) یا (دوران انقلاب در
میکروالکترونیک) نامیده اند، تحولات مذکور لزوما فناوری تسلیحاتی را به شدت تحت تاثیر قرار داد به طوری که همه ابعاد و سطوح این فناوری بسیار پیچیده شده و در
خصوص طرح های نظامی جنبه راهبردی یافته است. پیشرفت سریع علوم و فناوری نظامی در زمینه تولید انواع سلاح های آفندی توسط کشورهای پیشرفته و توان همپائی سایر
کشورها موجب گردیده است تا بحث پدافند به ویژه دفاع غیر عامل توسط کشورهای اخیرالذکر مورد توجه جدی قرار گیرد.
با نگرش به این که سلاح های کنترل از راه دور و پیشرفته جایگزین اکثر سلاح های سنتی گردیده اند و به عنوان مثال با فشار یک دکمه از فواصل دور می توان جان هزاران انسان
را مورد تهدید جدی قرار داد توجه به امر پدافند، طبیعی جلوه می نماید.
استفاده از سلاح های کشتار جمعی همانند استفاده رژیم بعثی از سلاح هایی شیمیایی در طول 8 سال جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی و تجربه جنگ نفت، جنگ
افغانستان، مناقشه یوگسلاوی و جنگ اخیر امریکا علیه عراق لزوم توجه به مقوله دفاع، خصوصا دفاع غیر عامل را مضاعف نموده است.
اقدامات دفاع غیر عامل شامل اصول اساسی و ملاحظاتی است که در اغلب کشورهایی جهان، این اصول و ملاحظات با کمی اختلاف پذیرفته شده اند ولی شیوه به کارگیری آنها
ابتکاری، هنرمندانه و خردمندانه است نه اینکه کلیشه ای باشد به همین دلیل وسعت هر اصل به خلاقیت های فکری بشر و شرایط زمان و مکان بستگی دارد و بعضا حد و مرزی
برای این اصول نمی توان تعیین کرد و لذا در حد غیر قابل تصوری در نحوه بکارگیری اصول دفاع غیر عامل تنوع وجود دارد. در این مقاله سعی گردیده است پس از تبیین
اصول و ملاحظات دفاع غیر عامل و موضوعات ذیربط، توصیه هایی چند در خصوص اقدامات دفاع غیر عامل ارائه گردیده است.
اصول پدافند عامل نظامی :
مجموعه اقدامات بنیادی و زیر بنایی است که در صورت بکار گیری می توان به اهداف پدافند غیر عامل از قبیل تقلیل خسارات و صدمات، کاهش قابلیت و توانایی سامانه
شناسائی، هدف یابی و دقت هدف گیری تسلیحات آفندی دشمن و تحمیل هزینه بیشتر به وی نائل گردید.
در اکثر منابع علمی و نظامی دنیا اصول پدافند غیر عامل شامل 6 الی 7 اقدام مشروحه ذیل می باشد که در طراحی و برنامه ریزی های و اقدامات اجرایی دقیقا می بایست مورد
توجه قرار گیرد.
Camouflage -1 استتار
Concealment -2 اختفا
Cover -3 پوشش
Deception -4 فریب
Separation And Dispersion -5 تفرقه و پراکندگی
Hardening -6 مقاوم سازی و استحکامات
Early warning -7 اعلام خبر
تعاریف و اصلاحات
(Active Defense) پدافند
عبارتست از بکارگیری مستقیم جنگ افزار، به منظور خنثی نمودن و یا کاهش اثرات عملیات خصمانه هوایی، زمینی، دریایی، نفوذی و خرابکارانه بر روی اهداف مورد نظر.
(Passive Defense) پدافند غیر عامل
به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که مستلزم بکارگیری جنگ افراز نبوده و با اجرای آن می توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و
7/30/ پاچ لباق هخسن 12
myarticle.blogsky.com/print/post-25/ 5/14
غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.
(Civil Defsnse) دفاع غیر نظامی
دفاع غیرنظامی تقلیل خسارات مالی و صدمات جانی وارده بر غیر نظامیان در جنگ یا در اثر حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان، آتش فشان، آتش سوزی و خشکسالی
می باشد، در منابع خارجی، وظایف دفاع غیر نظامی شامل چهار عنوان ذیل می باشد:
(Mitigation) -1 اقدامات پیشگیرانه و کاهش دهنده
(Preparation) -2 آماده سازی و امداد رسانی
(Response) -3 هشدار و اخطار
(Recovery) -4 باز سازی مجدد
(Vital and Gravity Centers) مراکز حیاتی و مراکز ثقل
مراکز و تاسیسات حیاتی و پر اهمیت کشور می باشند که در صورت حمله و بمباران و انهدام آنها صدمات جدی به نظام اجتماعی، سیاسی و نظامی کشور وارد شده، آنها را در یک
مخاطره و بحران جدی قرار می دهد.
(Vital Centers) مراکز حیاتی
مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها، موجب بروز بحران، آسیب و صدمات قابل توجه در نظام سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی،
پشتیبانی، ارتباطی و مواصلاتی، اجتماعی، دفاعی با سطح تاثیرگذاری در سراسر کشور گردد.
(Critical Centers) مراکز حساس
مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها، موجب بروز بحران، آسیب و صدمات قابل توجهی در نظام سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی تولیدی و اقتصادی،
پشتیبانی، ارتباطی و مواصلاتی، اجتماعی، دفاعی با سطح تاثیر گذاری منطقه ای در کشور گردد.
( Important Centers) مراکز مهم
مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها، موجب بروز آسیب و صدمات محدود در نظام سیاسی، اجتماعی، دفاعی با سطح تاثیر گذاری محلی در کشور گردد.
(Camouflage & Concealment) استتار و اختفاء
فن و هنری است که با استفاده از وسائل طبیعی یا مصنوعی، امکان کشف و شناسائی نیروها، تجهیزات و تاسیسات را از دیده بانی، تجسس و عکسبرداری دشمن تقلیل داده و
یا مخفی داشته و حفاظت نماید.
مفهوم کلی استتار، همرنگ و هم شکل کردن تاسیسات، تجهیزات و نیروها با محیط اطراف می باشد.
اختفا، حفاظت در برابر دید دشمن را تامین می نماید و استتار امکان کشف یا شناسایی نیروها، تجهیزات و تاسیسات و فعالیتهای را تقلیل می دهد.
(Dispersion ) پراکندگی
گسترش باز و پخش نمودن و تمرکز زدایی نیروها، تجهیزات، تاسیسات یا فعالیت های خودی، به منظور تقلیل آسیب پذیری آنها در مقابل عملیات دشمن به طوری که
مجموعه ای از آنها هدف واحدی را برای دشمن تشکیل ندهند.
(Separation and Movement) تفرقه و جابجایی
جداسازی، گسترش افراد، تجهیزات و فعالیت های خودی از محل استقرار اصلی به محلی دیگر به منظور تقلیل آسیب پذیری، کاهش خسارات و تلفات می باشد، مانند: انتقال
هواپیم اهای مسافرتی به فرودگاه های دورتر از برد سلاح های دشمن و یا انتقال تجهیزات حساس قابل حمل از محل اصلی به محل موقت که به علت عدم شناسایی و حساسیت
مکانی، دارای امنیت و حفاظت بیشتری می باشد.
7/30/ پاچ لباق هخسن 12
myarticle.blogsky.com/print/post-25/ 6/14
CC&D استتار، اختفاء و ماکت فریبنده
استفاده و بهره برداری از اقدامات تجهیزات و روش هایی برای پنهان نمودن، همگون سازی، تغییر شکل، شبیه سازی، ایجاد طعمه فریبنده و حذف شکل منظم هندسی اهداف در
جهت ممانعت از کشف و شناسائی نیروها، تجهیزات، تاسیسات و فعالیت های خودی توسط سامانه های آشکار ساز و حساسه دشمن.
(Deception) فریب
کلیه اقدامات طراحی شده حیله گرانه ای که موجب گمراهی دشمن در نیل به اطلاعات و محاسبه و برآورد صحیح از توان کمی و کیفی طرف مقابل گردیده و او را در تشخیص
هدف و هدف گیری با شک و تردید مواجه نماید.
فریب، انحراف ذهن دشمن از اهداف حقیقی و مهم به سمت اهداف کاذب و کم اهمیت می باشد.
(Fortification) مقاوم سازی و استحکامات
ایجاد هر گونه حفاظتی که در مقابل اصابت مستقیم بمب، راکت، موشک، گلوله توپخانه، خمپاره و یا ترکش آنها مقاومت نموده و مانع صدمه رسیدن به نفرات، تجهیزات یا
تاسیسات گردیده و اثرات ترکش و موج انفجار را به طور نسبی خنثی نماید. پناهگاه، جان پناه، سازه های امن و مقاوم سازی تاسیسات، ایجاد استحکامات صحرایی و سازه های
موقتی، دال بتنی، کیسه شن، خاک ریز، بشکه شن و یا استوانه بتنی و ... جزء استحکامات محسوب می شوند.
(Early warning) اعلام خبر
آگاهی و هشدار به نیروهای خودی مبنی بر نزدیک بودن عملیات تعرضی دشمن.
این هشدار که برای آماده شدن می باشد، ممکن است چند ساعت، چند روز و یا زمانی طولانی تر از آغاز مخاصمات اعلام گردد.
دستگاه ها و وسایل اعلام خبر شامل رادار، دیده بانی بصری، آژیر، بلندگو، پیامها و آگاهی های هشدار دهند می باشد.
(Site selection) مکان یابی
یکی از اقدامات اساسی و عمده پدافند غیر عامل، انتخاب مکان مناسب می باشد تا آنجا که ممکن است باید از ایجاد تاسیسات حیاتی و حساس در دشت های مسطح یا نسبتا
هموار اجتناب کرد. زیرا تاسیسات احداث شده در چنین محل هایی را نمی توان از دید دشمن مخفی نگاهداشت.
ایجاد تاسیسات حیاتی و حساس در کنار بزرگراه ها، جاده های اصلی، کنار سواحل دریا، رودخانه ها و نزدیکی مرزها موجب سهولت شناسایی و هدف یابی آسان آنها توسط دشمن
می گردد.
توضیح اینکه سه موضوع عمده که می بایست در مکان یابی به آن توجه خاص مبذول گردد به شرح ذیل می باشد:
(Mission) -1 ماموریت
امکان اجرای ماموریت در مکان تعیین شده موجود باشد.
(Dispersion) -2 پراکندگی
وسعت مکان انتخابی به صورتی باشد که امکان پراکندگی مناسب تاسیسات و تجهیزات را فراهم نماید.
(Terrain Pattern) -3 شکل عوارض و محیط
مکان انتخابی به گونه ای باید باشد که احداث تاسیسات و استقرار تجهیزات تا آنجا که ممکن است باعث بهم خوردگی شکل طبیعی زمین نگردیده، ضمنا همرنگی با عوارض
محیطی (روستایی، کویری، کوهستانی، جنگلی، شهری) حفظ شود.
4 - اقدامات درون سازمانی (سیستمی):
اقدامات پیش بینی شده خاص در سازمان برای مواجهه با شرایط بحرانی شامل شرح وظایف و فعالیتها در زمان قبل، حین و بعد از حمله.
(Comouflage Discipline) 5 - انضباط استتار
7/30/ پاچ لباق هخسن 12
myarticle.blogsky.com/print/post-25/ 7/14
اجتناب از کارهایی که ظاهر طبیعی یک منطقه را تغییر داده و یا موقعیت عده ها و تجهیزات را بدون اینکه حتی دیده شوند، برای دشمن آشکار سازد.
(Smoke Operation) 6 - عملیات دود
عملیات دود ،به منظور ایجاد پوشش و استتار تاسیسات حیاتی و حساس، تجهیزات، مخفی نگاه داشتن فعالیت ها، فریب و انحراف موشک های مادون قرمز، کروز و لیزری بکار
گرفته می شود.
-7 اقدامات بعد از بمباران: (کنترل تردد - تخلیه مجروحین - کنترل خسارت - خنثی سازی بمب، ...)
Extinguishing System 8 - اطفاء حریق
پیش بینی و تهیه و استقرار تجهیزات و وسائل اطفاء حریق در مراکز حیاتی و حساس قبل از بمباران و یا حملات موشکی به منظور کنترل و مهار آتش و جلوگیری از توسعه آن
به کارکنان، تجهیزات و تاسیسات مجاور محل وقوع آتش سوزی می باشد.
9 - استتار سنتی:
به معنی تغییر شکل و ایجاد هماهنگی اماکن، تاسیسات، مسیرهای منتهی به هدف، وسائل، تسلیحات، تجهیزات و نفرات با محیط پیرامون خود به گونه ای که کشف،
شناسایی و تشخیص آن به سهولت ممکن نباشد و انجام این استتار با هزینه ای بسیار کم و بدون بهره گیری از فناوری خاصی صورت گرفته و از طریق تمامی نیروها،
سازمان ها، نهادها و گروه ها قابل انجام می باشد.
10 - استتار مدرن (فناوری های خاص):
مفهوم کلی استتار مدرن عبارت است از جلوگیری و ممانعت از استفاده قدرت کشف، آشکار سازی، شناسایی و ردیابی انواع حسگرهای الکترواپتیک، راداری، لیزری، صوتی،
مغناطیسی، حرارتی و ... دشمن، ضمنا با بهره گیری از انواع طرح ها، روشها و تجهیزات موثر نظیر کنترل تشعشات راداری، اختلال در فرآیند رد گیری، ممانعت از استراق، سمع،
طراحی خاص بدنه تجهیزات، بهره برداری از مواد جاذب امواج و حرارت، سطوح قابل انعطاف، استفاده از چف، فلیر، طعمه ها، پرده دود و بخار آب غلیظ، جلوگیری از انعکاسات نوری،
صوتی، ارتباطی و نشست هر گونه امواج الکترومغناطیسی و الکتریکی و کلیه راه حل های فنی و ابتکاری که در پنهان نگه داشتن و مخفی سازی اهدا، تاسیسات، تجهیزات، نفرات
و ... موثر می باشد.
جنگ رسانه ای
نکته قابل توجه دیگر اینکه امروز جنک فیزیکی به جنگ رسانه أی تبدیل شده و لزوم حفظ حریم ها و اخلاقیات بیش از پیش ضروری می نماید.
در جنگ نظامی و حمله نظامی ، دشمن مشخص ، هدف مشخص ، میزان خسارت مشخص و آشکار است . می توان آن را اندازه گیری کرد. راه حمله مجدد را بست خرابی را آباد
کرد و …
اما در جنگ سرد و زیر زمینی ، در جنگ رسانه أی اولا دشمن شناخته نیست. نوع حمله به هیچ عنوان مشخص نیست. افرادی که به آنها حمله صورت می گیرند مشخص
نیستند . میزان خسارات معلوم نیست و از همه مهمتر اینکه بسیاری از صدمات به هیچ عنوان قابل جبران نیستند.
نسل امروز در مواجهه با رسانه های نوین مثل موبایل ، اینرنت و ماهواره ضعف فراوانی از خود نشان داده و لزوم حمایت ؤ اموزش صحیح به نسل جوان بیش از هر زمان دیگری
ضروری می نماید.
در این بخش به عوارض استفاده نا درست از وسایل ارتبط جمعی پرداخته و راهکار هایی ارائه می گردد:
آسیب شناسی نسل جوان
رفتارها ود یدگاههای نسل امروز برای بسیاری از مرد م غیر قابل د رک است جوان ونوجوان امروز چیزهایی را می پسند د که با سلیقه و ذایقه نسل های پیشین تفاوت های
ماهوی و فاحش د ارد آرمان های او بسیار متفاوت از اید ه آل های بزرگتر های اوست. سطح اطلاعات و د انش و خصوصیات اخلاقی ، رفتار های اجتماعی و علایق و نوع تفکر
این ، نسل آنچنان متفاوت از نسل های پیشین است که او را د ر موقعیت ممتازی قرار د اد ه است ، با این حال د ر رفتارهاود ید گاه های همین نسل نیز د گرگونی های اساسی
و ساختاری د ر حال شکل گیری است که بخش عمد ه آن متاثر از ورود و شیوع فناوری نوین ارتباطات یعنی اینترنت و ماهواره است د ر واقع یکی از نقاط جد ایی این نسل
با نسل های پیشین ، آشنایی ، بهره گیری و انس و الفت با این رسانه و فناوری ارتباطی است. برای بسیاری از مسوولان ، روانشناسان اجتماعی ، و حتی والد ین ، د رک
مکانیزم پیچید ه رفتار های نسل جد ید ، بسیار مشکل و طاقت فرسا است. شاید به همین د لیل است که هنوز اتفاق نظر کاملی د ر مورد نحوه مواجهه و برخورد با این نسل
د ر جامعه بوجود نیامد ه است. یکی از تهد ید و تحد ید سخن می گوید و د یگری از آزاد گذاشتن آنها ، یکی بر کنترل و نظارت بیشتر تاکید می کند و د یگری بر توسعه
امکانات و لوازم ارتباطی اصرار می ورزد
جوان و اینترنت
شناخت واقعی و عملی نیاز های نسل جوان امروز ، مستلزم بررسی ابعاد مختلف عوامل تاثیرگذار و اثر پذیری از فناوری نوین ارتباطی است متاسفانه بخش عمد ه ای از
مد یران و مسئولان و برنامه ریزان و تصمیم سازان ما یا نمی خواهند و یا نمی توانند به شناخت این فناوری بپرد ازند اینترنت و رایانه نه تنها میزان و سطح اطلاعات نسل
جوان را افزایش د اد ه بلکه بر تمایلات و گرایشات آنها نیز تاثیر گذاشته است.
مهمترین خصوصیت اینترنت ، آزاد ی انتشار اطلاعات است و این د ر تناقض با سیاست محد ود سازی قرار د ارد اینترنت با خود الگوی نوین زند گی مد رن را به ارمغان
7/30/ پاچ لباق هخسن 12
myarticle.blogsky.com/print/post-25/ 8/14
می آورد کاربر اینترنت هم د ارای سطح تحصیلی بالاتری نسبت به سایر همسالان خود است وهم بر اثر استفاد ه از این رسانه به سطح بالاتری از د انش و اطلاعات ارتقا
می یابد اینترنت حتی منجر به ایجاد یک طبقه نخبه د ر جامعه شد ه که با جهان خارج به خوبی آشنایی د ارد نه می شود به او د روغ گفت نه می شود به او عقید ه ای را تحمیل
کرد عملکرد برخی رسانه های د اخلی نظیر مطبوعات ، راد یو و تلویزیون و حتی خبرگزاری ها د ر مقابل کارکرد اینترنت رنگ می بازد
جوان امروز تنها بافشار د اد ن چند د کمه و کلید می تواند مستقیما با وقایع آنسوی مرز های جغرافیایی اش تماس بگیرد ، نظر بد هد ، مشارکت کند ، اعتراض کند ، رشد کند
، پیام بد هد ، پیام بگیرد ، نگاه او به رسانه ها ، به والد ین ، به مد رسه و د انشگاه ، به گروه د وستان ، به مسوولان ، به سیاست ، به اید ئولوژی ، و به
رفتار های اجتماعی تفاوت های آشکاری پید ا کرد ه است. ورود اینترنت و رایانه به زند گی نسل امروز حتی بر ساختار های سیاسی و اجتماعی کشور نیز تاثیر گذاشته است.
رشد اینترنت
2 میلیون نفر رسید ه است. که این / 8 به 3 / اینترنت هر روز فراگیرتر می شود تنها د ر ظرف یک سال یعنی از سال 1380 تا سال 1381 تعد اد کاربران اینترنت از 1
رقم روز به روز در حال افزایش است.به طوری که در چهار سال اخیر تعداد کاربران اینترنت در ایران 25 برابر شده است
د ر مورد اینترنت اولین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت بهره گیری از پتانسیل و توسعه شبکه های رایانه ای و اطلاع رسانی د ر کشور تاکید کرد ه است. د ر
ماههای اخیر که سیاست فیلترکرد ن برخی از سایت ها اجرا شد ه است نیز بیشتر منع استفاد ه از سایت های غیر اخلاقی برای جوانان و نوجوانان مد نظر بود ه است.
البته یکی از نگرانی های مشترک والد ین د ر همه جوامع ، نحوه استفاد ه کود کان از اینترنت است ، به همین منظور گروه د ید ه بان اینترنتی د ر انگلستان ، به عنوان بخشی
از تلاش های جاری برای مصون نگاه د اشتن کود کان د ر شبکه جهانی کامپیوترها ، سیستم جد ید ی را راه اند ازی کرد ه است.
گپ » این سیستم به گونه ای طراحی شد ه است که به والد ین امکان می د هد با مسد ود کرد ن سایت ها و
خاصی که تصور می شود مورد استفاد ه افراد ی است که از کود کان سوء استفاد ه می کنند ، محتویات اینترنت را کنترل کنند (chatroom) های « خانه
از این فیلترها می توان برای منع د سترسی به سایت های غیراخلاقی ، خشونت بار ، نمایش د هند ه مواد مخد ر و تبلیغ کنند ه مشروبات الکلی استفاد ه کرد والد ین می توانند
پیاد ه کرد ه و به د لخواه خود ، د سترسی کود کان به سایت ها را کنترل کنند « آی سی آر ای » این نرم افزار را به طور رایگان از سایت
البته مسد ود کرد ن سایت های سیاسی د ر ایران به گفته برخی از مسئولان یک اشتباه بود ه و د ر حال اصلاح آن هستند با این وجود باید اذعان د اشت که سیاست مسد ود
سازی اگر چه د ر بسیاری از کشورها اعمال می شود ، اما یک امر مبنایی نیست و با استفاد ه از نرم افزار های ضد فیلترینگ امکان د ور زد ن این سیاست وجود د ارد
اینترنت محد ود و سانسور نمی شود ، چون روش های خنثی سازی محد ود یت ها را نیز د ر خود د ارد اینترنت موجی است که آغاز شد ه و تنها می توان بر آن سوار شد و موج سواری
کرد
ایستاد ن د ر مقابل این موج سهمگین مساوی تحمل هزینه های فراوان است. اینترنت برای نسل جوان کشورهایی مثل ایران وسیله ای برای انتقال د انش فنی و فناوری نیز
هست.
با بهره گیری از امکانات اینترنت می توان فاصله و شکاف علمی و اقتصاد ی ایران و کشور های توسعه یافته را تا حد زیاد ی پر کرد باید به جای فکرکرد ن به محد ود سازی به
د ر این شبکه جهانی بود « د اد ه و محتوی » فکر برنامه ریزی و تولید
اینترنت یک رسانه د و طرفه است ، یعنی تولید کنند ه محتوی فقط گویند ه صرف نیست ، شنوند ه هم هست. کاربر یا مخاطب محتوا د ر اینترنت نیز فقط شنوند ه صرف
نیست ، او نیز قد رت انتشار مطلب د ر زمینه همان موضوع و حتی د ر ذیل همان مطلب را د ارد
اینترنت متعلق به د نیای د یالوگ است نه د نیای مونولوگ و کسانی که سخن گفتن د ر د نیای د یالوگ را فرا نگرفته اند قد رت وارد شد ن د ر این د نیای جد ید را ند ارند کاربرد
اینترنت طیف نخبه کشور است ، چون د اشتن لوازم اولیه برای متصل شد ن به اینترنت و د اشتن سطحی از سواد د یجیتالی و رایانه ای و از جمله تسلط نسبی به یک زبان
خارجی او را فراتر از مخاطبان ماهواره و وید ئو قرار می د هد اینترنت تمام رسانه ها و مد یوم های قبلی را د ر د ل خود د ارد
متاسفانه هنوز بسیاری از خانواد ه هایی که امکان د سترسی به اینترنت را برای کود کان و نوجوانان خود فراهم کرد ه اند ، تصور صحیحی از خطرات این موضوع ند ارند علت این
امر ناآگاهی خانواد ه ها از تهد ید ات بالقوه اینترنت است. تهد ید ی که از طریق وب متوجه وضعیت فرهنگی خانواد ه ها است ، هنوز چنان که باید شناخته شد ه نیست. د ر
اینجا به مختصری از این خطرات اشاره می کنیم:
معضلات استفاده از اینترنت
رشد اینترنت در دنیا به صورت انفجاری بوده و این در حالی است که همانند سایر محصولات عصر نو
نگرانی هایی را نیز به دنبال دارد و به عبارت دیگر هم سازنده است و هم مخرب. جامعه شناسان برخی از شایع ترین نگرانی ها را سهولت توزیع تصاویر و نوشته های
مستهجن 1 ، عنوان مطالب غیر اخلاقی و گمراه کننده در
اتاق های گفتگو 2 ، اعتیاد به اینترنت ، کم تحرکی و عدم پویایی ناشی از استفاده طولانی مدت از رایانه ، بیماری های چشمی و پوستی و برخی از اختلالات روانی و
روان شناس اجتماعی در مورد « علی فرجام » شخصیتی می دانند.از میان 47 میلیون کار بر اینترنت در آمریکا 2 تا 5 میلیون نفر دچار اعتیاد اینترنتی شده اند.دکتر
خطر اعتیاد اینترنتی می گوید:اعتیاد به اینترنت می تواند مشکلات جدی تحصیلی و خانوادگی برای مخاطبان به وجود بیاورد. اگر کاربران اینترنت نتوانند به مدت یک ماه
دوری از اینترنت را تحمل کنند ، در معرض خطر اعتیاد اینترنتی قرار دارند و ما متأسفانه شاهد افزایش این حالت در جوانان هستیم. به طوری که برخی از جوانان شب را تا
به صبح با اینترنت کار می کنند و تمام مدت صبح را می خوابند ، به عبارتی ساعت بیولوژیکی آنها تغییر می کند. هر چند اعتیاد اینترنتی مانند سایر اعتیاد ها ،آثار جسمی
با شدت حاد ندارد ولی مشکلات اجتماعی و روانی آن کمتر از سایر اعتیاد ها نیست. لذا این معضل را به موازات سایر موارد اعتیاد
قرار می دهند.
در سال 1998 جامعه شناسان آمریکایی با مشاهده شمار بالایی از از مشکلات مربوط به اینترنت همچون طلاق ،بی اعتنایی به فرزندان ، از دست دادن شغل ، مقروض
در دانشگاهها تأسیس کردند.وی تصریح می کند : متأسفانه مبتلایان « مرکز اعتیاد به رایانه » شدن ، فرار از مدرسه و خانه و مشکلات عدیده قضایی، مرکزی به نام
7/30/ پاچ لباق هخسن 12
myarticle.blogsky.com/print/post-25/ 9/14
ایرانی کمتر حاضرند به مشکل خود اعتراف کنند و محرک اصلی آنها برای مراجعه به متخصصان عمدتاً مشکلات و بحران هایی است که در مسایل خانوادگی ، تحصیلی و
شغلی آنها رخ می دهد و هیچگاه به خاطر اعتیاد به اینترنت به متخصص مراجعه نمی کنند.
جامعه شناس می گوید : آخرین تحقیقات انجام شده در کشور نشان می دهد که بیشتر کاربران اینترنت در ایران جوانان هستند و محور « محمد رضا حسینی » دکتر
فعالیت های آنان گفتگو در اطاق های گفتگو ، چک کردن ایمیل ها ، جستجو در سایت های مختلف و بازی های اینترنتی می باشد.وی تأکید کرد : خطر عمده اعتیاد
اینترنتی متوجه افراد تنها ،افسرده ، درون گرا ، فاقد اعتماد به نفس و افرادی با سابقه اعتیاد به برخی مواد می باشد. معتادان اینترنتی تلاش می کنند تا با تشکیل گروهها و
برقرارکردن ارتباطات تنگاتنگ با یکدیگربه نوعی خلاء های روحی خود را پر سازند.
از سوی دیگر امروزه با وجود ایمیل، اتاق های گفتگو ، پیام کوتاه و . . . امکان گفتگو های همزمان و خصوصی برای افراد به وجود آمده است . نوجوانان با استفاده از این فن
آوریها ،توانسته اند زندگی اجتماعی خود را از نگاه موشکافانه و دخالت های دلسوزانه والدین و بزرگتر ها حفظ کنند. ولی به چه قیمتی ؟؟؟
جوانان هر چه بیشتر با دنیای مجازی ارتباط برقرار می کنند ، بیشتر از برخورد های اجتماعی دور
می شوند .تحقیقات نشان می دهد استفاده بیش از حد از اینترنت باعث کناره گیری فرد از اجتماع می
چنین می گوید : افرادی که بیش از حد در دنیای Mellon Comeige شود.دکتر رابرت کرات ، محقق مدرسه
مجازی به سر می برند ، اغلب دچار تنهایی و افسردگی می شوند . چنین افرادی اجازه می دهند روابط سست
دنیای مجازی ، جایگزین روابط عمیق دنیای واقعی شود و هیچکس به اندازه نوجوانان و جوانان از این
تعویض ناخردمندانه استقبال نکرده است. دنیای مجازی به آنها فرصت می دهد تا خودشان را از هویت
اصلی شان جدا کنند.آنها فرصت اجتماعی شدن را از دست می دهند و تجربه های دنیای واقعی را که برای
رسیدن به بزرگسالی لازم است ، ندیده می گیرند و در دنیای مجازی خودشان غرق می شوند. 1
عوارض جسمی
متخصص طب کار در مورد عوارض استفاده طولانی مدت از رایانه به « ارسلان لطفی » از دیگر تبعات استفاده طولانی مدت از رایانه ، عوارض جسمی و بدنی می باشد. دکتر
مشکلات بینایی ، عوارض مفصلی و عضلانی ، مشکلات پوستی ، استرس و مشکلات عصبی اشاره می کند. وی می افزاید کار با رایانه به خصوص اینترنت که مستلزم صرف
وقت بیشتری است ، مشکلات زیادی را برای بینایی انسان به وجود می آورد که از آن جمله می توان به درد ، سرخی و سوزش چشم و سردرد اشاره کرد. چشم های انسان عادت
دارند تا بسیار راحت برروی اشیای دور و نزدیک متمرکز شوند ، به همین دلیل احتمال خستگی ماهیچه های چشمی که بر روی صفحه نمایشگر متمرکز شده اند ، زیاد است.
وی تأکید کرد: از دیگر عوارض کارطولانی مدت با رایانه ، می توان به درد های عضلانی ، درد مچ دست و بازوها اشاره کرد. درد گردن و کمر درد نیز در دراز مدت باعث
خمیدگی پشت می شود و این عمل باعث وارد شدن فشار زیاد بر روی ماهیچه ها و تاندون های فرد می شود و د

/ 0 نظر / 29 بازدید