نکات مدیریت بحران کلان شهرها


نکات مدیریت بحران کلان شهرها
• توجه به سرعت عمل و جلوگیری از اتلاف وقت در ارایه خدمات
• شناسایی جمعیت های آسیب پذیر و توجه به نیازهای آنها
• توجه به اطلاع رسانی درست پس از وقوع سانحه
• در میان گذاشتن مشکلات ، موانع و کاستی ها با نیروهای محلی
• ارزیابی واقع بینانه ی شرایط
• تعریف شفاف نقش ها و مسؤلیت ها
• استفاده از ابزار مشورت در تمامی سطوح مدیریتی
• اتخاذ شیوه رهبری و فرماندهی متناسب با نوع سانحه و پرهیز از تحمیل سلایق فردی و گروهی
• برقراری ارتباط مستمر و سازنده با رسانه ها و مطبوعات برای جلوگیری از بروز شایعات
• تلاش برای بازگرداندن وضعیت به حالت طبیعی و عادی سازی مناسبات و شرایط زندگی

ارکان مقابله با سوانح در کلان شهرها
• دولت ها ( نقش غیرمستقیم و حاکمیتی : حمایتی ، پشتیبانی و هماهنگی )
• مردم ( نقش مستقیم ( حمایت مالی و حضوری )
• سازمان های مردم نهاد NGO( نقش پشتیبانی )
عناصر مدیریت سوانح در کلان شهرها
• آمادگی
• پیشگیری
• کاهش اثرات
• مقابله
• امداد و نجات
• بازسازی و عمران

/ 0 نظر / 28 بازدید